TREN
 
 
HAKKIMIZDA
Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYON
Ayvalık, Küçükköy Altınova ve Edremit’te sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin turizm ve yatırım potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek, öncülük etmek ve desteklemektir.

VİZYON
Özellikle Ayvalık ve yöresinde sürdürülebilir turizmle kalkınmayı sağlamak amacıyla üniversite, sektör ve STK’larla birlikte  yatırım, yönetim, pazarlama ve satış geliştirme noktalarında öncülük etmek , katılımcı bir yönetişim anlayışıyla yöre ekonomisine bırakılan girdiyi artırmaktır.

TEMEL DEĞERLER

1.Katılımcılık
2.Şeffaflık
3.Yönetişim
4.Sürdürülebilirlik
5.Yenilikçilik
6.Bilimsellik
7.Dayanışma
8.Verimlilik
9.İşbirliği ve koordinasyon