TREN
 
 
HAKKIMIZDA
ALTINOVA

Altınova, Balıkesir-İzmir il sınırı yanında 68-84 düşey, 35-49 yatay koordinatlarında yer almaktadır. Ayazmend (AYASMENTHEOS)  adıyla ilk çağlarda bugünkü merkez mahallesinin kurulduğu yerde kurulmuştur.Tarihi Yeldeğirmeni bölgesinde yapılan kazılardan edinilen bilgiye göre M.Ö 3000 yılına dayanmaktadır.Merkez mahallesi ve Selimiye mahallesi olmak üzere iki ana mahalleden oluşmaktadır. Kasabamızın 1000 yıllık bilinen geçmişi bulunmaktadır.Kasabamız önceleri Kadılık,daha sonra Şarbaylık, Şarbaylıktan sonra Nahiye Müdürlüğü şu anda Belediye başkalığı şeklinde gelişme göstererek yönetilmektedir.

KOZAK-AŞAĞIBEY KÖYÜ-PERPERENE  ANTİK KENTİ

Parparana Pınarın ülkesi anlamında kullanılmaktadır. Yöre Madra dağının uzantılarında, ama ılıcaların yoğun olduğu bölgede bulunmaktadır. Perperene ilk kez 1886-1889 yılları arasında  araştırmaları yapılmış, planları çıkarılmış günümüzde kalıntıları önemli ve geniş bir alana yayılmıştır. Akrapolde iç içe iki sur kalıntısı ile  tiyatronun kalıntıları belirgindir. Tiyatronun oturma yerleri çok net ve belirgindir. Bir Tapınak ve Hamam kalıntısı vardır. AGORA(PAZARYERİ) kalıntıları tambur şeklinde işlenmiş sütunlar dikkat çekmektedir. Perperenede ayrıca kayalara oyulmuş lahitler dikkat çekmektedir. Kalıntılarda  Helenistik Roma  dönemi sonlarına kadar bölgedeki kalıntılarda onbeş(15) kadar değişik sikkenin basıldığı anlaşılmaktadır. Bu sikkeler üzerindeki resimlerden Perperenede Zeus, Athena, Apollon, Aphrodit, Demeter ve Asklepiosun  saygı gördüğü anlaşılmaktadır.Perperene Bergama Krallığında sayfiye yeri iken M.S .V Yüzyıldan sonra 5.Yüzyılın sonlarına kadar Bizans döneminde piskoposluk olduğu anlaşılmaktadır.

Bu dönemde YELDEĞİRMENİ Tepenin de önemli bir tekstil merkezi oluğu tahmin edilmektedir. Altınova’ya  Yeldeğirmeni Höyüğüne mesafesi 20 Km  kadardır.

AYAZMEND (YELDEĞİRMENİ HÖYÜĞÜ)

Cumhuriyet tarihinden önce ilkçağlardan itibaren Ayazmend  olarak anılan Altınova  çağlar boyunca medeniyetlere kucak açmış şirin bir batı beldesidir. Ayazmend Yel değirmeni bölgesi bugünkü yerleşim yerine 1 km mesafededir.Perperene va Atarneus önemli ilk çağ yerleşim yeri olmakla birlikte beldemiz tarihi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Altınova Hisar Mahallesi Ayazmend beldesinin ilk kurulduğu yer olması bakımından önem arz eder. Hisar kalıntılarına 16. Yy’a  kadar rastlanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için;   www.balikesiraltinova.bel.tr/‎